نظر بیمار پس از عمل آندوسکوپی دیسک جهــت درمـــــان درد

رضایت بیماران از آندوسکوپی کاهش بیرون زدگی دیسک کمر با لیزر

نظر بیماران

عمل بسته لیزری عصب سه قلو تری ژمینال

درمان پارگی دیسک بین مهره ای 3 و 4 با آندوسکوپی 

از بین رفتن درد بعد از جراحی

جراحی دیسک کمر به روش آندوسکوپی

درمان دیسک کمر با لیزر

درمان بیرون زدگی دیسک گردن با لیزر

درمان سردرد و میگرن

درمان گردن درد

درمان کمردرد مزمن

رفع دیسک کمر با لیزر

جراحی دیسک کمر

درمان کمر درد شدید

جراحی دیسک کمر با لیزر

درمان درد سیاتیک

فیلم درمان تعریق زیاد کف دست و پا

جراحی لیزری دیسک کمر

درمان چسبندگی دیسک کمر با تزریق

درمان بیرون زدگی دیسک کمر

درمان دیسک به روش آندوسکوپی

جراحی بسته لیزری دیسک گردن

درمان قطعه بیرون زده دیسک بین مهره ای 3 و 4 – 2

رفع فوری درد پارگی دیسک بین مهره ای 3 و 4 با آندوسکوپی 

عمل بسته لیزر داخل دیسک کمری

moshavere