همانند تمام جراحی ها عمل جراحی دیسک گردن  هم بدون عارضه نمی باشد. اگر بیمار علایم ادراری مدفوعی داشت یا به درمان غیر جراحی پاسخ نداد در صورتیکه جراح تبحر کافی داشته باشدو بیمار مشکل خاص دیگری نداشته باشد احتمال بروز عوارض پس از عمل جراحی کمتر می شود . در ادامه به فیلم جراحی بسته لیزری دیسک گردن توجه فرمایید .

 

 

moshavere