timthumb.php

امروزه با وجود متخصص درد در علم پزشکی جدید، وجود درد به تنهایی مجوزی برای انجام جراحی دیسک کمر نمی باشد. درد کمر یا پا در حدود 40% موارد ناشی از بیرونی زدگی دیسک کمر می باشد.

توصیه های جدید پزشکان در این مورد تزریق دارو در نزدیک محل بیرون زدگی دیسک کمر به کمک فلوروسکوپی و مشاهده محل قرار گیری سوزن در حین تزریق می باشد.

با این روش بدون جراحی درد دیسک کمر کنترل شده و سپس با ورزش های مخصوص در منزل می توان درددیسک کمر  را به طور کامل در 80% موارد کنترل نمود و در 20% موارد احتیاج به جراحی وجود دارد.

علل کمردرد پس از عمل جراحی دیسک کمر

کمردرد یا درد سیاتیک پس از جراحی دیسک  کمر علل زیادی داشته که به چند مورد آن اشاره می گردد:

*عود دیسک کمر در همان محل عمل جراحی یا دیسک نزدیک به آن

*تنگی کانال نخاعی

*ناپایداری مهره های کمری

*التهاب مفاصل کوچک مهره کمری

*التهاب مفصل بزرگ لگن با مهره های کمری

*چسبندگی شدید با ریشه عصبی در محل عمل جراحی و علل دیگری که بایستی مد نظر قرار گیرند.

شرح حال و معاینه دقیق و کامل در بیمارانی که دچار کمردرد یا سیاتیک پس از جراحی دیسک کمر می باشند جهت بررسی علل گفته شده اهمیت زیادی دارد.

pishgiri

درمان کمردرد پس از عمل جراحی دیسک کمر

پس از تشخیص منشأ  کمر درد، بسته به نوع مشکل درمان های مخصوص به آن شامل: تزریقات خاص و با استفاده از امواج فرکوئنسی و یا کاشت محرک های الکتریکی در نزدیک ستون فقرات به کار می رود. ضمناً انجام ورزش های مخصوص در منزل همراه با درمان های فوق ضرورت دارد.

moshavere