عمل بسته آندوسکوپی دیسک جهت پارگی دیسک در بیمار با وزن ۱۳۰ کیلو بدون بیهوشی

خارج کردن قطعه بزرگ پاره شده دیسک با چنگک ظریف در عمل بسته آندوسکوپی دیسک

عمل بسته دیسک کمر با کیت دیسک اف ایکس دارای تاییدیه FDA آمریکا

مقایسه قبل و بعد از عمل بسته آندوسکوپی دیسک در ام آر آی

عمل بسته تعریق زیاد کف دست پس از عدم موفقیت عمل باز

قطع درد بیمار حین عمل بسته آندوسکوپی دیسک

عمل بسته آندوسکوپی دیسک جهت عود دیسک پس از جراحی باز

عمل بسته آندوسکوپی دیسک جهت پارگی دیسک بین پنج و یک

قطع درد بیمار بلافاصله پس از عمل آندوسکوپی دیسک

آندوسکوپی دیسک در پارگی شدید دیسک

آندوسکوپی دیسک جهت بیرونزدگی مجدد دیسک قبلا عمل شده

عمل بسته دیسک کمر با کیت دیسک اف ایکس برای اولین بار در ایران

سوزاندن عصب سه قلو

تاثیر طولانی مدت تزریقات مخصوص جهت پارگی دیسک و تنگی کانال

درمان دیسک کمر با تزریق

آندوسکوپی دیسک بدون بیهوشی

بهبودی بیمار پس از لیزر دیسک با وجود کار سنگین

اوزون جهت درمان دردهای پس از جراحی دیسک کمر

قسمت دوم (جراحی بسته آندوسکوپی دیسک)

 قسمت اول (دردهای سیاتیک و دیسک کمر)

 جراحی بسته آندوسکوپی دیسک

نظر بیمار پس از عمل آندوسکوپی دیسک جهــت درمـــــان درد

رضایت بیماران از آندوسکوپی کاهش بیرون زدگی دیسک کمر با لیزر

نظر بیماران

عمل بسته لیزری عصب سه قلو تری ژمینال

درمان پارگی دیسک بین مهره ای 3 و 4 با آندوسکوپی 

از بین رفتن درد بعد از جراحی

جراحی دیسک کمر به روش آندوسکوپی

درمان دیسک کمر با لیزر

درمان بیرون زدگی دیسک گردن با لیزر

درمان سردرد و میگرن

درمان گردن درد

درمان کمردرد مزمن

رفع دیسک کمر با لیزر

جراحی دیسک کمر

درمان کمر درد شدید

جراحی دیسک کمر با لیزر

درمان درد سیاتیک

فیلم درمان تعریق زیاد کف دست و پا

جراحی لیزری دیسک کمر

درمان چسبندگی دیسک کمر با تزریق

درمان بیرون زدگی دیسک کمر

درمان دیسک به روش آندوسکوپی

جراحی بسته لیزری دیسک گردن

درمان قطعه بیرون زده دیسک بین مهره ای 3 و 4 – 2

رفع فوری درد پارگی دیسک بین مهره ای 3 و 4 با آندوسکوپی 

عمل بسته لیزر داخل دیسک کمری

moshavere