مطالب دسته بندی

آدرس بهترین متخصص طب فیزیکی

درد شانه
ورزش درد شانه
ورزش درد شانه شانه شامل چهار عضله و تاندون است که اطراف مفاصل شانه را پر کرده اند. آسیب سرشانه…
درد شانه
ناپایداری مفصل شانه
ناپايداري مفصل شانه چيست؟ به طورکلي دو دسته ناپايداري مفصل شانه وجود دارد. گروه اول ناپایداری مفصل شانه ناشي از…
فهرست