راه درمان و رفع گرفتگی عضلات پشت

کشیدگی ماهیچه های پشت وناحیه تحتانی مفصل کمر

اکثردردهای ناحیه تحتانی مفصل کمر بوسیله  آسیب دیدگی ماهیچه ها و لیگامنت های ناحیه تحتانی مفصل کمر ایجاد میشود. درحالیکه اعتقاد بیشترافراد براین است که کشیدگی عضلات کمر آسیب دیدگی جدی نیست اما کشیدگی این ناحیه باعث ایجاد درد ناحیه تحتانی مفصل کمر می شود و در مواقعی هم به مراجعه به پزشک درهرسال نیاز دارد.

دونوع دلیل رایج وجود دارد که باعث ایجاد کشیدگی ناحیه تحتانی مفصل کمر می شود.

کشیدگی ماهیچه زمانی رخ میدهد که ماهیچه های این ناحیه بیش ازحد کشیده یا پاره شوند این روند باعث آسیب دیدگی فیبرهای ماهیچه ها میشود که به آن کشیدگی ماهیچه گفته میشود.

رگ به رگ شدن مفصل کمرزمانی رخ میدهد که لیگامنت ها یابیش از حد کشیده یا پاره شوند .لیگامنت ها سخت هستند وبافت های اتصالی هستند که استخوان ها رابیکدیگر متصل میکنند.

برای درمان این دوعارضه یعنی کشیدگی ماهیچه ها ورگ به رگ شدن لیگامنت  که باعث ایجاد درد میشوند هیچ تفاوتی وجودندارد وراه های درمان وپیشگیری این دوعارضه به یک روش انجام میشود.

زمانیکه ماهیچه ها ولیگامنت های ناحیه تحتانی مفصل کمر دچارکشیدگی یا پارگی میشود نواحی  اطراف ماهیچه ها ملتهب میشوند.این التهابات منجر به گرفتگی عضلات کمر و عضلات مفصل کمر میشود و با گرفتگی کمر و عضلات درد ایجادمیشود و راه رفتن را با مشکلاتی مواجه میکند.

علت ها و دلایل

دردهای ناحیه کمر که براثر کشیدگی این مفصل ایجاد میشود براثر هرگونه حرکتی که باعث ایجاد فشار برروی مفصل کمرباشد رخ میدهد. علت اسپاسم عضلانی انجام کارهایی چون بلند کردن اشیاء سنگین بالابردن اشیا ء همراه با چرخش وافتادن های ناگهانی برروی زمین است.

آسیب دیدگی های ورزشی یکی از رایجترین علت گرفتگی کمر و کشیدگی ماهیچه های مفصل کمر است مخصوصا درحین انجام فعالیت های ورزشی مانند ورزش گلف که عمل چرخش درآن زیاد است یا هرنوع فشار ناگهانی وحرکات پرفشار میتواند باعث گرفتگی کمر و ایجاد آسیب دیدگی درمفصل کمر شود.

علائم  و نشانه ها

علائم گرفتگی کمر شامل دردهایی است که ازنوع خفیف شروع میشود وبه دردهایی که باعث ضعف ناگهانی مفصل میشود تبدیل میشود.

علائم رایج کشیدگی مفصل کمر شامل مواردزیراست

-دردی که فقط درناحیه تحتانی مفصل کمر ایجاد میشود این به این معنی است که این درد مانند درد سیاتیک درساق پا منتقل نمیشود

-دردی که هنگام لمس کمر درناحیه تحتانی مفصل کمرایجاد میشود

– دردی که به صورت ناگهانی ایجاد میشود

– دردی که باعث گرفتگی عضلات (ماهیچه ها) میشود

-دردی که هنگام استراحت کاهش میابد وایستادن وراه رفتن را برای بیمار با مشکل مواجه میکند.

دردهای شدید مفصل کمر به سرعت بهبود میابند اما دردهای خفیف ومتناوب ممکن است هفته ها وماه ها برای بهبودی طول بکشد.

راه های درمان

خوشبختانه کشیدگی مفصل کمر و گرفتگی کمر  با گذشت زمان بهبودمیابد بیشترین زمانی که برای بهبودی نیازاست چندروز یا حداکثر 3 تا4 هفته است.ماهیچه های بزرگ درمفصل کمر دارای خون کافی هستند که میتوانند مقدار خون وپروتئین کافی رابرای بهبودی درمفصل آماده کنند.

اگر دردهای ناحیه تحتانی مفصل کمر شدید باشد به بیمار پیشنهاد میشود که استراحت کند اما زمان این استراحت نباید بیشترازیک تا 2 روز باشد.

درمان های اولیه

درمان های اولیه شامل ترکیبی ازروش های زیراست

-مصرف داروهای مسکن مانند استامینوفن باعث توقف انتقال سیگنال های درد به مغزمیشود

-مصرف داروهای ضدالتهاب مانند ایبوپروفن یا استروئید خوراکی باعث کاهش التهاباتی که منجر به درد شده است میشود

  • تزریق

انجام تزریق یکی دیگر ازدرمان های بدون جراحی برای درمان گرفتگی عضلات کمر است این تزریق روشی است که بعدازاینکه مصرف داروها وتمرینات فیزیوتراپی کامل شد قبل ازانجام جراحی برای درمان خشکی کمر انجام میشود . تزریق هم برای کاهش درد موثراست وهم میتواند به تشخیص منبع ومحل دقیق درد به پزشک کمک کند تزریق برای کاهش درد بسیارسریعتر و موثرتر ازمصرف دارو به صورت خوراکی است زیرا تزریق درمحل درد به صورت مستقیم انجام میشود و میتواند سریعترباعث کاهش درد شود به صورت کلی داروی استروئید یک ماده قوی است که به صورت تزریقی درمحل برای کاهش درد ناشی از گرفتگی عضلات کمر انجام میشود.براساس نوع ماده تزریقی دردهای ناحیه کمر میتوانند همراه با تزریق به صورت موقت یا درمدت طولانی کاهش یابند.

  • شل کننده وآرام کننده عضلات

یکی ازروش هایی که باعث کاهش درد مفصل کمر به صورت موقت میشود استفاده ازشل کننده عضلات است

  • ماساژ

ماساژ باعث افزایش جریان خون درماهیچه وعضلات میشود وبه بهبودی بیمار کمک میکند ماساژ باعث کاهش گرفتگی و اسپاسم عضلات کمر ومحرک تولید ایندورفین(ماده مسکنی که به صورت طبیعی توسط بدن ساخته میشود) دربدن میشود.

  • کایروپراکتیک(درمان دستی)

درمان های آرام بادست باعث ازبین بردن خشکی کمر می شود و بهبودی را سرعت می بخشد.

به کاربردن یخ و پدهای گرم

به کاربردن بسته های یخ باعث کاهش التهابات میشود که بعدازآسیب دیدگی ها به سرعت باعث کاهش التهاب ودرد میشود. استفاده از گرما به کاهش و درمان گرفتگی کمر کمک می‌کند. استفاده از یخ نیز به کاهش التهاب در طول دوره تشدید علائم کمک می‌کند.

  • گرمان درمانی

به کاربردن پدهای گرم باعث افزایش جریان خون درمفصل میشود وبه بهبودی بافت های آسیب دیده کمک میکند.

زمانیکه درد ناحیه تحتانی کمر بیشتراز2 هفته دربدن پایدارشد باعث ضعف ماهیچه ها میشود.به دلیل اینکه حرکت واستفاده ازماهیچه های کمر درناک است بسیاری ازبیماران ازحرکت ماهیچه ها جلوگیری میکنند  کاهش فعالیت بیمار وبی حرکتی مفصل کمر باعث ازبین رفتن ماهیچه ها وضعف آن ها میشود وبه دلیل اینکه ماهیچه ها توانایی کمتری درنگهداری ستون مهره ها دارند درد بیشتری درناحیه تحتانی کمرایجاد میشود.

  • تمرینات ورزشی

به صورت کلی افرادی که فعال هستند کمتر از بقیه افراد دچار دردهای ناحیه تحتانی کمر وکشیدگی ماهیچه ها میشوند زمانیکه تمرینات منظم کششی برای ماهیچه ها انجام شود ماهیچه ها کمتر دچارکشیدگی ،گرفتگی و پارگی میشوند

سه نوع ماهیچه وجود دارد که ستون مهره ها را نگه میدارد

1-ماهیچه های کششی یا اکستنسر(ماهیچه های مفصل کمر و باسن)

2-ماهیچه های انعطافی یافلکسر(ماهیچه های شکم و ایلیوپسوآس)

3-ماهیچه های چرخشی (ماهیچه های کناری بدن)

زمانیکه از این ماهیچه ها درطول زندگی روزمره وبا فعالیت ها استفاده شود این ماهیچه ها  با افزایش سن ضعیف میشوند اما زمانیکه ماهیچه تمرینات خاصی برای این ماهیچه ها  انجام شود دچارضعف نخواهند شد.

یک برنامه تمرینات کامل برای ناحیه تحتانی مفصل کمر شامل موارد زیر است

1-    تمرینات کششی
2-    تمرینات استقامتی
3-    تمرینات سبک ایروبیک

درنهایت یک برنامه منظم ورزشی برای کشش عضلات همسترینگ باعث کاهش وجلوگیری ازگرفتگی وآسیب دیدگی های ماهیچه ها میشود.عضلات همسترینگ ازمفصل کمرعبور میکنند و در هردور ان قرار می گیرند گرفتگی این ماهیچه باعث محدود شدن حرکت استخوان پلویس ومنجر به کشیدگی ناحیه تحتانی مفصل کمرمیشود.تمرینات کششی منظم برا ی عضلات همسترینگ باعث افزایش طول این ماهیچه وکاهش فشاردرناحیه تحتانی مفصل کمرمیشود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up
مشاوره رایگان